Takıntı rahatsızlığı (Obsesyon) Düzeyi Ölçümü

Aşağıda yer alan cümleleri dikkatlice okuyunuz, okuduğunuz soru numarasındaki psikolojik belirti sizde var ise ‘EVET’ i, sizde yok ise ‘HAYIR’ ı işaretleyiniz. Bütün soruları cevaplayınız. Arada kaldığınız, emin olamadığınız durumlarda ‘EVET’ yanıtını işaretleyin.793

Test Sonucunuz: Psikiyatrik muayene ile obsesif kompulsif bozukluk saptanma olasılığı düşük düzeyde

Test Sonucunuz: Psikiyatrik muayene ile obsesif kompulsif bozukluk tanısı konma olasılığı orta düzeyde

Test Sonucunuz: Psikiyatrik muayene ile obsesif kompulsif bozukluk saptanma olasılığı yüksek düzeyde