EMDR Eğitimi

emdr eğitim

EMDR Temel Düzey ve İleri Düzey Eğitimi

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)

Güncel EMDR Eğitimleri

No Events on The List at This Time


Eğitim Süresi

 • 5 Gün (Teorik ve Grup İçi Uygulama Eğitimleri)
 • 1 Gün (Cinsel Terapilerde EMDR Kullanımı)
 • 1 Gün (Grup Süpervizyon Eğitimleri)
 • Süpervizyon Destekleri

Toplam 56 saat + Süpervizyon Destekleri

Eğitimin Amacı

Toplam 7 gün sürecek olan temel ve ileri düzey EMDR eğitimimizde katılımcıların, akut ve kronik ruhsal travmaya maruz kalmış kişilere ve travma sonrası stres bozukluğu tanısı almış kişilerde müdahale yaklaşımlarının, travma dışı vaka uygulamalarının ve EMDR tekniklerinin doğru, eksiksiz ve etik kurallar çerçevesinde uygulanabilir şekilde eğitimlerini sağlamaktır. Eğitim sonrası vaka alımlarında grup süpervizyon eğitimi sağlanacaktır. Süpervizyon destekleri, sonrasında da devam edecektir. Teorik ve pratik eğitime eksiksiz katılım sağlayan katılımcılar Uluslararası Onaylı Sertifika alabilmek için yapılacak olan teorik ve pratik sınava katılmaya hak kazanacaklardır.

 • Türkiye’de ki en geniş uluslararası akreditasyon ağına sahip EMDR eğitimidir.
 • Türkiye’ nin en iyi ve en kapsamlı entegratif-bütüncül EMDR eğitiminde yer alma şansı yakalamış olacaksınız.
 • Türkiye’de ki temel ve ileri düzeyi tek çatı altında toplayarak bir eğitimden alabileceğiniz en iyi verimi sizlere sunmaktayız.
 • Sürecimizde EMDR eğitimlerinde dünyada güncel yaklaşım olan “Temel ve İleri Düzey Entegratif-Bütüncül Eğitim Müfredatı” uygulanmaktadır. Eski yaklaşım olan temel ve ileri düzey eğitimlerin ayrı ayrı programlarda ele alınması, her bir modül için ayrı ücretlendirme yapılması sistemini kullanmamaktayız.
 • Eğitimimiz güncel, çağdaş model olan temel ve ileri düzey (1. ve 2.) eğitimlerin tamamını kapsamaktadır.
 • Sadece temel düzey bir eğitim ile sizleri hasta/danışan ile baş başa bırakmanın yetersiz hissettireceğinin farkındayız. Özellikle bu sebepten ötürü, sizleri sadece temel düzeyde değil ayrıca ileri düzey teknik bilgisi sahibi yaparak zorlu durumlarla dahi başa çıkabilme becerisini kazandırabilme hedefimizle yolumuza devam etmekteyiz.
 • Eski EMDR protokollerinde yer alan minimum 90’ ar dakikalık seans yapılandırmaları veya aynı gün içinde birden fazla seans gerçekleştirme düzenini kullanmamaktayız. Güncel EMDR protokolleri ışığında eğitimlerimizde 50’ şer dakikalık seans yapılandırmalarını öğrenmiş olacaksınız.
 • Eğitimi binlerce vaka deneyimi olan ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanından alacak olmanın sizlere ciddi düzeyde katkılar sunacağından ve mesleki alanınızda çok önemli farklar yaratacağından emin olabilirsiniz.
 • Eğitim süreci aktif eğitim teknikleri kullanılarak gerçekleştirilmektedir.
 • Eğitim sürecinin tamamını eğitmenin kendisi gerçekleştirmektedir. Katılımcılar bu konuda herhangi bir sürprizle karşılaşmayacaklardır.
 • Grup sayısı katılımcılar ile bire bir ilgilenilebilmesi için kısıtlı tutulmaktadır. Her katılımcının öğrendiği bilgilerin doğruluğundan ve yeterliğinden emin olunmaktadır.
 • Bizim için her şeyden önemlisi sizlerin kendinizi eğitim sonrası EMDR tekniğini yeterli ve etkili şekilde uygulayabiliyor olarak hissedebilmenizdir. Tüm terapi tekniklerinin temelinde yer alan güven ilişkisini sizlerle kurabilmek bizlerin de temel hedefidir.
 • Her bir katılımcının düşüncesi, kullandığı teknikler, uygulama alanları, kişisel yaklaşımları, deneyimleri bizler için çok değerlidir. Eğitim sürecinde tüm bunları ele alabiliyor olmayı hedeflemekteyiz.
 • Hata yapmamak veya hata yapmaktan endişelenmek üzerine kurulu bir eğitim sistemi yerine hatalarımızı en etkili uygulama yöntemine dönüştürmek üzerine kurulu bir sistem yürütmekteyiz.
 • Her bir katılımcının konforunu ve huzurunu sağlamak ilkemizdir.
 • Eğitim gruplarımızda dinamik bir yapı sağlanmaktadır. Böylece grup içi etkileşimler en üst düzeyde tutularak pratik uygulama alanınıza en etkili şekilde yansıtılması hedeflenmektedir.
 • Eğitim sonrası süreci bitti gözü ile bakmak yerine eğitim yaşam boyu devam eder bakış açısı ile değerlendirmekteyiz. Bu nedenle her bir katılımcı sınırsız danışma hakkına sahip olacaktır. Bu danışmalardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir.
 • Eğitim sonrası alacağınız sertifika ile EMDR tekniğini danışanlarınıza/hastalarınıza yasal kanunlar çerçevesinde ve etik ilkeler doğrultusunda uygulama hakkına sahip olabileceksiniz. Belgenizi başvuracağınız kurumlarda da kullanabilirsiniz.
 • Bizler için sizlerin uygulama becerilerinize önemli katkılar sağlayabilmek çok önemli bir yere sahiptir. Bu sebeple sadece teorik bir eğitim almakla kalmış olmayacak, bu eğitimi iş yaşamınıza oldukça etkili şekilde yansıtabiliyor duruma gelmiş olacaksınız.
 • Eğitimlerimizde sadece EMDR temel teknikleri ele alınmamaktadır. Zorlu danışanlarla etkili şekilde başa çıkabilmek için ileri düzey teknikleri, travma dışı uygulamaları ve EMDR ile bütünleştirilerek kullanılabilecek bir çok tekniği de öğrenmiş olacaksınız.
 • Eğitimlerimiz demonstrasyon, role-play gibi pratik uygulama şekilleri yerine birebir gerçek uygulamaları içermektedir. Böylece katılımcılar gerçek EMDR uygulamalarını deneyimleme fırsatına sahip olmuş olacaktır.
 • Sadece temel düzeyde bilgiye sahip olmayacaksınız. Oldukça geniş kapsamlı ve ileri düzey müdahale tekniklerinin kullanımını da öğrenmiş olacaksınız.
 • Eğitimlerimiz günlük 8 saat üzerinden gerçekleşmekte fakat grubun talepleri ve istekleri doğrultusunda gönül rahatlığı ile uzatılabilmektedir.
 • Eğitim öncesinde tarafınıza EMDR eğitim içeriği, tedavi protokolleri ve çalışma formlarının kitapçıkları verilecektir.
 • Eğitimlerimizde oldukça detaylı ve anlaşılır şekilde öğrenebileceğiniz nörobiyolojik süreçler de yer almaktadır. Böylece uyguladığınız EMDR yönteminin etkinliğine dair sizde ve danışanlarınızda soru işareti kalmamış olacaktır.
 • Bir psikoterapi sürecinin en önemli parçalarından biri de kurulan terapotik ilişkidir. EMDR uygulamalarınızın etkinliğini en üst düzeye çıkaracak olan bu terapotik ilişkinin kurulmasında kullanacağınız etkili bilimsel yöntemler ve teknikler de öğrenmiş olacaksınız.
 • Yılların birikimleri ile oluşan binlerce vaka deneyimlerinin tecrübesini sizlere en üst düzeyde aktarmayı hedeflemekteyiz.
 • Karşılaştığınız her vakaya karşı en iyi şekilde profesyonel yaklaşıma sahip olabilmeniz adına tek bir yönelimden ziyade bir çok farklı yönelimin eşlik ettiği “Bütüncül-Entegratif Yaklaşıma” sahip olabilmenizi hedeflemekteyiz.
 • Varoluşumuzun geleceğinde sizlerin önemli yerlere sahip olabileceğiniz düşüncesi bizleri heyecanlandırmaktadır.
 • Yüreğimiz hür, vicdanımız hür sizlerle bu yolda yürümekten dolayı gururluyuz.

Süpervizyon Destekleri

Temel eğitim ve zorunlu süpervizyon uygulamalarının sonrasında pratik uygulamalar ve süpervizyon destekleri, katılımcılar tam olarak yeterli düzeye gelene kadar ve kendilerini bağımsız olarak yeterli seviyede uygulayabilir hissedene kadar devam edecektir. Bu süreçte katılımcılar herhangi bir ek ücret ödemek durumunda kalmayacaklardır. Katılımcılarla daimi şekilde irtibatımızı sağlamakta ve desteklerimizi sürdürmekte olacağız.


1. Gün:

 • Katılımcıları tanıma, deneyim ve bilgi düzeyleri hakkında konuşma
 • Ruhsal travmanın tanımlanması
 • Travma sonrası stres bozukluğu tanımı
 • Ruhsal travmaya yaklaşımı doğru şekilde anlayabilmek
 • Travma sonrası stres bozukluğunun nörobiyolojisi (Mesleki ve uygulama hayatınızda size ve danışanlarınıza önemli katkılar sağlayabilecek bilgiler içermektedir)
 • Bilimsel kanıtlar ve nörogörüntülemeler eşliğinde akut travma ve travma sonrası stres bozukluğunun değerlendirilmesi
 • Travma sonrası stres bozukluğunda ve akut travmalarda farmakolojik tedavi
 • EMDR ye giriş
 • Gün sonu tartışması

2. Gün:

 • EMDR ile ilgili yapılmış olan bilimsel araştırmalara bakış
 • EMDR nin tanımı ve tarihçesi
 • EMDR nin kazandırdıkları
 • EMDR nin etki mekanizmalarının nörobiyolojik araştırmalar ışığında değerlendirilmesi
 • EMDR de kullanılan teknikler
 • Güvenli yer ve Konteyner oluşturma (Uygulamalı)
 • Kaynak Geliştirme (Uygulamalı)
 • CID, R-TEP, IPED ve APP uygulamaları (Olayı anı ve akut travmatik döneme müdahale tekniklerinin kullanımı)
 • EMD, EMDr, BiD ve BiP protokollerinin kullanımı
 • Standart EMDR protokolü
 • Gün sonu tartışması

3. gün:

 • Standart EMDR protokolü (devam)
 • Güvenli alanı genişletme
 • Uygulanacak sorun üzerine haritalama (formülasyon) yapılması
 • Doğru ve etkili uygulama için öykü planlaması yapılması
 • Alternatif iki yönlü uyarımlar ve etkilerinin karşılaştırılması
 • Gün sonu tartışması

4. gün:

 • EMDR de ileri düzey müdahale tekniklerinin kullanımı
 • Kognitif müdahalelerin kullanımı
 • EMDR uygulamaları esnasında karşılaşılabilen zorluklar ve baş etme yöntemleri
 • Zorlu danışanlar ile başa çıkma
 • Pratik ve anahtar bilgiler (Uygulama hayatınızda üst düzeyde işinize yarayacak bilgiler içermektedir)
 • Gün sonu tartışması

5. gün:

 • Travma sonrası stres bozukluğu dışı EMDR uygulamaları
 • EMDR tedavi protokolleri ve püf noktaları
 • Disosiyatif vakalarla çalışabilmek
 • Vaka analizleri
 • Vaka uygulamaları ve grup içi workshoplar (Uygulamalı)
 • Gün sonu tartışması
 • Süpervizyonlar için bilgilendirmeler

6. Gün: Cinsel Terapilerde EMDR Kullanımı

 • Cinsel terapilerin kullanımı ile ilgili genel bilgilendirme
 • Cinsel terapilerde terapotik çerçeve oluşturmak
 • Cinsel işlev bozukluklarında EMDR formülasyonu oluşturabilmek
 • Cinsel terapilerde EMDR kullanımında dikkatli olunması gereken noktalar
 • Vaka analizleri

7. gün: (Grup süpervizyon günü)
(Teorik ve pratik eğitiminden en az 20 gün sonra gerçekleştirilmektedir)

 • Yapılan uygulama kayıtlarını dinlemek ve yorumlamak
 • EMDR protokolünde karşılaştıkları problemlere çözüm önerileri hazırlamak
 • Terapi planını yapılandırmak
 • Terapistin, terapinin sonraki basamakları için etkili çözümler bulabileceğini, yetkinliğini netleştirmek

EMDR Eğitim Sertifikası

Teorik sınav ve pratik uygulamalardan geçer not alan katılımcılar “Uluslarası Onaylı Temel ve İleri Düzey (1. ve 2.) EMDR Uygulayıcı Belgesi” almaya hak kazanacaklardır.

Eğitim Sonrası Beklentiler ve Kazançlar

Teorik eğitimlerine eksiksiz katılım sağlayan, süpervizyonlarını ve sınavlarını başarıyla tamamlayan katılımcılar ruhsal travma mağdurlarına, travma dışı yaşantılara sahip kişilere doğru ve etik müdahale yapabilme yetisi kazanacaklardır. Bu doğrultuda oluşturulabilecek bir travma ekibi, her türlü ruhsal travmaya maruz kalmış kişiler için potansiyel bir müdahale ekibi olarak hazır bulundurulabilecektir. Şiddet, savaş, terör ve doğal afet gibi günümüz dünyasının acımasız gerçekleri olan durumlarda dahi her daim müdahalede bulunabilecek yeti ve yetkiyi kazanacaklardır. Hasta/Danışan hangi sorun/şikayet ile geliyor olursa olsun EMDR yöntemi ile etkin bir şekilde çözüm üretebileceklerdir. Kendi özel uygulama yaşamlarında EMDR yöntemini başarılı bir şekilde uygulayabilir duruma gelebileceklerdir.

Kimler Eğitime Katılabilir

Psikiyatri/Nöroloji uzmanları ve asistanları, psikologlar, psikolojik danışmanlık ve rehberlik uzmanları, tıp hekimleri, diş hekimleri, fizyoterapistler, ergoterapistler, psikiyatri ve nöroloji hemşireleri, sosyal hizmet uzmanları, çocuk sağlığı ve gelişimi uzmanları, aile danışmanlığı yüksek lisansını veya 450 saatlik Milli Eğitim Bakanlığı müfredatını tamamlamış olanlar, yüksek lisansını veya doktorasını psikoloji alanında tamamlamış olanlar.

Eğitmen

 • Ergenlerde ve yetişkinlerde Temel ve İleri Düzey EMDR Eğitimi ve Uygulamaları; Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (Psikiyatri) Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Onur Okan DEMİRCİ (Eğitimin temel ve ileri düzey süreçleri eğitmenin kendisi tarafından gerçekleştirilmektedir).
 • Cinsel Terapilerde EMDR Uygulamaları; Uzm. Psikolog Sait ALİŞAN

Eğitim kontenjanı: 20 kişi (maks.)

Eğitim Yeri

ZioN Psikiyatri Akademisi (Eğitim takvimine göre şehir ve eğitim yeri değişkenlik göstermektedir)

Eğitim Tarihleri

Eğitim duyuruları ve tarihleri için lütfen https://www.zionpsikiyatri.com/etkinliklerimiz/ web sayfamızı, Instagram ve Facebook sayfalarımızı takip ediniz.

EMDR Eğitim bedeli: Ücret bilgisi için lütfen iletişime geçiniz.

Detaylı bilgi ve EMDR Eğitimi fiyatları için lütfen 0212 247 49 47 veya 0530 247 01 99 numaralı telefonları arayınız veya [email protected] adresine iletişim bilgilerinizi bırakınız. En kısa sürede sizinle iletişime geçilecektir.


Eğitim Kayıt Formu

 • Başında sıfır (0) olmadan yazınız.
 • Mezun olduğunuz lisans, lisansüstü ve aldığınız diğer eğitimleri yazabilirsiniz.


Detaylı bilgi ve EMDR Eğitimi fiyatları için lütfen 0212 247 49 47 veya 0530 247 01 99 numaralı telefonları arayınız veya [email protected] adresine iletişim bilgilerinizi bırakınız. En kısa sürede sizinle iletişime geçilecektir.

* Eğitim kesin kayıt için ödenen ön ödeme sonrası tarafınızca gerçekleşecek iptal olması halinde ön ödeme iadesi mümkün olmayacaktır. Eğitime 48 (kırksekiz) saat kala tarafınızca gerçekleştirilen iptallerde kalan eğitim bedeli tarafınıza %20 (yirmi) kesinti yapılarak iade edilir. Eğitimlerin kurumumuzca iptali söz konusu olur ise telafi etme yükümlülüğü kurumumuza aittir.

* Covid-19 nedeni ile testi pozitif çıkan karantina sürecindeki katılımcılar test sonuçlarını tarafımıza ibraz etmeleri halinde hakkı saklı kalmak üzere gerçekleşecek bir sonraki eğitime eğitim bedeli artışları yansıtılmadan katılabileceklerdir.

HEMEN ARA!
X