Varoluşun Geleceği...
(The Future of Existence...)

0212 247 49 47 0530 247 01 99 info@zionpsikiyatri.com Mim Kemal Öke Caddesi, No:9/5, Nişantaşı İSTANBUL

EMDR Eğitimi

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)

Temel Düzey Eğitimi

Eğitim Süresi: 4 Gün (teorik ve grup içi uygulama eğitimleri) + 2 gün (süpervizyon eğitimleri)

Eğitimin Amacı: 4 gün sürecek olan temel eğitimde katılımcıların, akut ve kronik ruhsal travmaya maruz kalmış kişilere ve travma sonrası stres bozukluğu tanısı almış kişilerde müdahale yaklaşımlarının ve EMDR tekniklerinin doğru, eksiksiz ve etik kurallar çerçevesinde uygulanabilir şekilde eğitimlerini sağlamaktır. Eğitim sonrası vaka alımlarında her bir katılımcı için 2 defa olmak şartı ile süpervizyon eğitimi sağlanacaktır. Süpervizyon destekleri, sonrasında da devam edecektir. Teorik ve pratik eğitime eksiksiz katılım sağlayan katılımcılar sertifika alabilmek için yapılacak olan sınava katılmaya hak kazanacaklardır.

Farkımız:

 • Eğitim süreci aktif eğitim teknikleri kullanılarak gerçekleştirilmektedir.
 • Eğitim sürecinin tamamını eğitmenin kendisi gerçekleştirmektedir. Katılımcılar bu konuda herhangi bir sürprizle karşılaşmayacaklardır.
 • Grup sayısı katılımcılar ile bire bir ilgilenilebilmesi için kısıtlı tutulmaktadır. Her katılımcının öğrendiği bilgilerin doğruluğundan ve yeterliğinden emin olunmaktadır.
 • Bizim için her şeyden önemlisi sizlerin kendinizi eğitim sonrası EMDR tekniğini yeterli ve etkili şekilde uygulayabiliyor olarak hissedebilmenizdir. Tüm terapi tekniklerinin temelinde yer alan güven ilişkisini sizlerle kurabilmek bizlerin de temel hedefidir.
 • Her bir katılımcının düşüncesi, kullandığı teknikler, uygulama alanları, kişisel yaklaşımları, deneyimleri bizler için çok değerlidir. Eğitim sürecinde tüm bunları ele alabiliyor olmayı hedeflemekteyiz.
 • Hata yapmamak veya hata yapmaktan endişelenmek üzerine kurulu bir eğitim sistemi yerine hatalarımızı en etkili uygulama yöntemine dönüştürmek üzerine kurulu bir sistem yürütmekteyiz.
 • Her bir katılımcının konforunu ve huzurunu sağlamak ilkemizdir.
 • Eğitim gruplarımızda dinamik bir yapı sağlanmaktadır. Böylece grup içi etkileşimler en üst düzeyde tutularak pratik uygulama alanınıza en etkili şekilde yansıtılması hedeflenmektedir.
 • EMDR eğitimlerine katılımcıları kabul ederken mesleki alanımızı ve grupların dinamiğini korumak adına psikiyatri, psikoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanları dışında katılımcı kabul edilmemektedir.
 • Eğitim sonrası süreci bitti gözü ile bakmak yerine eğitim yaşam boyu devam eder bakış açısı ile değerlendirmekteyiz. Bu nedenle her bir katılımcı sınırsız danışma hakkına sahip olacaktır. Bu danışmalardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir.
 • Eğitim sonrası alacağınız sertifika ile EMDR tekniğini danışanlarınıza/hastalarınıza yasal kanunlar çerçevesinde ve etik ilkeler ışığında uygulama hakkına sahip olabileceksiniz. Belgenizi başvuracağınız kurumlarda da kullanabilirsiniz.
 • Bizler için sizlerin uygulama becerilerinize önemli katkılar sağlayabilmek çok önemli bir yere sahiptir. Bu sebeple sadece teorik bir eğitim almakla kalmış olmayacak, bu eğitimi iş yaşamınıza oldukça etkili şekilde yansıtabiliyor duruma gelmiş olacaksınız.
 • Eğitimlerimizde sadece EMDR temel teknikleri ele alınmamaktadır. Zorlu danışanlarla etkili şekilde başa çıkabilmek için ileri düzey teknikleri, travma dışı uygulamaları ve EMDR ile bütünleştirilerek kullanılabilecek bazı teknikleri de öğrenmiş olacaksınız.
 • Kullanabileceğiniz hiçbir bilgi saklı kalmayacaktır.
 • Eğitimlerimiz demonstrasyon, role-play gibi pratik uygulama şekilleri yerine birebir gerçek uygulamaları içermektedir. Böylece katılımcılar gerçek EMDR uygulamalarını deneyimleme fırsatına sahip olmuş olacaktır.
 • Sadece temel düzeyde bilgiye sahip olmayacaksınız. Oldukça geniş kapsamlı ve ileri düzey müdahale tekniklerinin kullanımını da öğrenmiş olacaksınız.
 • Eğitimlerimiz günlük 9 saat üzerinden gerçekleşmekte fakat grubun talepleri ve istekleri doğrultusunda gönül rahatlığı ile uzatılabilmektedir.
 • Eğitimlerimizde oldukça detaylı ve anlaşılır şekilde öğrenebileceğiniz nörobiyolojik süreçler de yer almaktadır. Böylece uyguladığınız EMDR yönteminin etkinliğine dair sizde ve danışanlarınızda soru işareti kalmamış olacaktır.
 • Bir psikoterapi sürecinin en önemli parçalarından biri de kurulan terapotik ilişkidir. EMDR uygulamalarınızın etkinliğini en üst düzeye çıkaracak olan bu terapotik ilişkinin kurulmasında kullanacağınız etkili bilimsel yöntemler ve teknikler de öğrenmiş olacaksınız.
 • Varoluşumuzun geleceğinde sizlerin önemli yerlere sahip olabileceğiniz düşüncesi bizleri heyecanlandırmaktadır.
 • Yüreğimiz hür, vicdanımız hür sizlerle bu yolda yürümekten dolayı gururluyuz.

 

Süpervizyon destekleri: Temel eğitim ve zorunlu süpervizyon uygulamalarının sonrasında pratik uygulamalar ve süpervizyon destekleri, katılımcılar tam olarak yeterli düzeye gelene kadar ve kendilerini bağımsız olarak yeterli seviyede uygulayabilir hissedene kadar devam edecektir. Bu süreçte katılımcılar herhangi bir ek ücret ödemek durumunda kalmayacaklardır. Katılımcılarla daimi şekilde irtibatımızı sağlamakta ve desteklerimizi sürdürmekte olacağız.

Eğitim Planı ve İçeriği:

1.gün:

 • Katılımcıları tanıma, deneyim ve bilgi düzeyleri hakkında konuşma
 • Ruhsal travmanın tanımlanması
 • Travma sonrası stres bozukluğu tanımı
 • Ruhsal travma tanısını doğru şekilde anlayabilmek
 • Travma sonrası stres bozukluğunun nörobiyolojisi (Uygulama hayatınızda size ve danışanlarınıza önemli katkılar sağlayabilecek bilgiler içermektedir)
 • Bilimsel kanıtlar ve nörogörüntülemeler eşliğinde akut travma ve travma sonrası stres bozukluğunun değerlendirilmesi
 • Travma sonrası stres bozukluğunda ve akut travmalarda farmakolojik tedavi
 • EMDR ye giriş
 • Gün sonu tartışması

2.gün:

 • EMDR ile ilgili yapılmış olan bilimsel araştırmalara bakış
 • EMDR nin tanımı ve tarihçesi
 • EMDR nin kazandırdıkları
 • EMDR nin etki mekanizmalarının nörobiyolojik araştırmalar ışığında değerlendirilmesi
 • EMDR de kullanılan teknikler
 • Güvenli yer ve Konteyner oluşturma
 • Kaynak Geliştirme
 • CID ve A-TIP uygulamaları (Kritik olay ve akut travmaya müdahale tekniklerinin kullanımı)
 • EMD, EMDr ve EMDR kullanımı
 • Standart EMDR travma protokolü
 • Gün sonu tartışması

3.gün:

 • Standart EMDR travma protokolü (devam)
 • Uygulanacak sorun üzerine haritalama yapılması
 • Doğru ve etkili uygulama için öykü planlaması yapılması
 • Alternatif iki yönlü uyarımlar ve etkilerinin karşılaştırılması
 • EMDR uygulamaları esnasında karşılaşılabilen zorluklar ve baş etme yöntemleri
 • EMDR de ileri düzey müdahale tekniklerinin kullanımı
 • Kognitif müdahalelerin kullanımı
 • Çocuklarda EMDR uygulamalarına bakış
 • Gün sonu tartışması

4.gün:

 • Travma sonrası stres bozukluğu dışı EMDR uygulamalarına bakış
 • Vaka analizleri
 • Vaka uygulamaları ve grup içi workshoplar
 • Gün sonu tartışması
 • Süpervizyonlar için bilgilendirmeler

5.gün (Süpervizyon günü) (Teorik eğitimden en az 20 gün sonra gerçekleştirilmektedir)

 • Katılımcıların yaptığı uygulama kayıtlarını dinlemek ve yorumlamak
 • EMDR protokolünde karşılaştıkları problemlere çözüm önerileri hazırlamak
 • Terapi planını yapılandırmak

6.gün (Süpervizyon günü) (1.süpervizyon eğitiminden en az 20 gün sonra gerçekleştirilmektedir)

 • Yapılan uygulama kayıtlarını dinlemek ve yorumlamak
 • EMDR protokolünde karşılaştıkları problemlere çözüm önerileri hazırlamak
 • Terapi planını yapılandırmak
 • Terapistin, terapinin sonraki basamakları için etkili çözümler bulabileceğini, yetkinliğini netleştirmek

Sınav: Eğitimlere eksiksiz katılım sağlayan ve süpervizyonlarını tamamlayan katılımcılar teorik ve pratik sınava tabi tutulacaklardır.

Eğitim Sertifikası: Teorik sınav ve pratik uygulamalardan geçer not alan katılımcılar akademi ve dernek onaylı EMDR uygulayıcı belgesi almaya hak kazanacaklardır.

Eğitim Sonrası Beklentiler ve Kazançlar: Teorik eğitimlerine eksiksiz katılım sağlayan, süpervizyonlarını ve sınavlarını başarıyla tamamlayan katılımcılar ruhsal travma mağdurlarına doğru ve etik müdahale yapabilme yetisi kazanacaklardır. Bu doğrultuda oluşturulabilecek bir travma ekibi, her türlü ruhsal travmaya maruz kalmış kişiler için potansiyel bir müdahale ekibi olarak hazır bulundurulabilecektir. Şiddet, savaş, terör ve doğal afet gibi günümüz dünyasının acımasız gerçekleri olan durumlarda dahi her daim müdahalede bulunabilecek yeti ve yetkiyi kazanacaklardır. Kendi özel uygulama yaşamlarında EMDR yöntemini başarılı bir şekilde uygulayabilir duruma gelebileceklerdir.

Kimler eğitime katılabilir: Psikiyatri uzmanları, psikiyatri asistanlığının en az 2 yılını tamamlamış olanlar, psikologlar, psikolojik danışmanlık ve rehberlik uzmanları (Gerekli evraklar eğitim ön kayıtları esnasında istenecektir).

Eğitmen: Psikiyatri Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Onur Okan DEMİRCİ (Akreditasyon: Sherwood Foundation Therapist Register – SFTR- National United Kingdom Therapists Register) (Eğitimin tüm süreçleri eğitmenin kendisi tarafından gerçekleştirilmektedir).

Eğitim kontenjanı: 16 kişi (maks.)

Eğitim yeri: ZioN Psikiyatri Akademisi (Eğitim takvimine göre şehir ve eğitim yeri değişkenlik göstermektedir)

Eğitim Tarihleri: Eğitim duyuruları ve tarihleri için lütfen https://www.zionpsikiyatri.com/etkinliklerimiz/ web sayfamızı, Instagram ve Facebook sayfalarımızı takip ediniz.

Eğitim ücreti: Ücret bilgisi için lütfen iletişime geçiniz.

Detaylı bilgi için lütfen 0212 247 49 47 veya 0530 247 01 99 numaralı telefonları arayınız veya info@zionpsikiyatri.com adresine iletişim bilgilerinizi bırakınız. En kısa sürede sizinle iletişime geçilecektir.

× Whatsapp iletişim
X