Ergoterapi

PSİKİYATRİDE ERGOTERAPİ 

Ergoterapi Nedir ?

Anlamlı ve amaçlı aktivitelerle iyilik halini arttıran kişi merkezli bir sağlık mesleği olan ergoterapiyi en temel anlamda aktaracak olursak, ergoterapistler günlük yaşam aktivitelerinin tedavi amaçlı kullanımı ile her yaştan insanın yapmak istediği ve yapması gereken görevlere katılımına yardımcı olur; yaş, cinsiyet, meslek, sosyoekonomik faktörlere göre iş-okul , sosyal yaşam ve evde üstlenilen rollerde bağımsızlığını arttırmayı amaçlarlar. Diğer sağlık disiplinlerinin aksine ergoterapistler; aktivitelere maksimum bağımsızlıkla katılım yoluyla fiziksel, psikolojik, akademik, sosyal ve bilişsel açıdan iyi olmalarını hedefler. Ergoterapistler, birincil sorunun fiziksel ya da psikolojik olup olmamasına bakmaz. Bireyleri fiziksel ve psikolojik olarak bir bütün olarak düşünür ve bütüncül olarak vakayı ele alır.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) sağlık tanımı içine “özür, engel” terimleri yerine “aktivite limitasyonları ve katılımı” koymuştur. Dünyada sağlık uygulamaları artık bireyin katılımını öncelikli amaç haline getirmiştir. Katılım kişinin ihtiyaç duyduğu her alanda kişisel tercihine göre aktif ya da pasif olarak rol alması, yaşam performansı gösterebilmesi anlamına gelmektedir.

 DSÖ’ne göre mental hastalık özür çeşitleri arasında en hızlı gelişenlerden biridir. Çocuklar, gençler, yaşlılar ve mental hastalığı olanlardan oluşan toplumda mental hastalığın tedavisi ve önlenmesine odaklanılmaktadır. Ergoterapistler hastaneler, klinikler, günlük programlar ve bakım kurumlarında mental sağlık hizmetleri sağlarlar.

Ruh Sağlığında Ergoterapiden Faydalanabilecek Bireyler:

  • Şizofreni
  • Bipolar Bozukluk
  • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
  • Kişilik Bozuklukları
  • Anksiyete Bozuklukları
  • Yeme Bozuklukları
  • Bağımlıklar ( Alkol, Uyuşturucu, Sigara, Cinsel, Kumar, Teknoloji…)
  • Otizm Spektrum Bozukluğu
HEMEN ARA!
X