Klinik Psikolog Selin EREKLİ

Selin EREKLİ

Klinik Psikolog

Klinik Psikolog Selin Erekli, psikoloji lisans eğitimini 2011-2016 tarihleri arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Ardından 2017-2019 tarihleri arasında İstanbul Gelişim Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programını tamamlayarak uzmanlığını almıştır.Almış olduğu eğitimlere ek olarak Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi, Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi, Bakırköy Ruh ve Sinir Hatalıkları Hastanesi’nde çeşitli eğitim ve staj programlarına katılarak öğrenme sürecine devam etmiştir.Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesinde 1 yıl boyunca gönüllü psikolog olarak görevini yerine getirmiş ve Prof. Dr. Kültegin Ögel önderliğinde bir çok araştırma projesinde görev almıştır.ZİON Ailesine 2018 yılında katılan Klinik Psikolog Selin Erekli, bugün de ekibimizde psikoterapi hizmetine devam etmektedir.

Unvan: Klinik Psikolog

Eğitim: İstanbul Bilgi Üniversitesi (Lisans), İstanbul Gelişim Üniversitesi (Yüksek Lisans)

Uzmanlık Alanı: Ergen, Genç Yetişkin, Yetişkin

Terapi Yaklaşımı: Bilişsel ve Davranışçı Terapiler, Şema Terapi, Travma ve Yas Terapisi, EMDR, Çift-Aile Terapisi, Cinsel Terapi, Bağımlılık Danışmanlığı

Çalışma Alanlarından Bazıları: İlişki sorunları (arkadaşlar, aile ve romantik ilişkiler), Depresyon, Özgüven Sorunları, Yetersizlik ve Değersizlik Hissi, Suçluluk ve Utanç Duyguları, Duyguları Anlamada ve İfade Etmede Zorluk, Kaygı Sorunları (fobiler, gelecek kaygısı, performans kaygısı) Bireyselleşme-Ayrışma Sorunları, Travmatik Yaşantılar, Psikolojik (fiziksel ve cinsel) İstismar, Anksiyete, Depresyon, Yeme Bozuklukları, Cinsel İşlev Bozuklukları, Takıntılar, Kişilik Bozuklukları, Madde-Alkol Kötüye Kullanımı, Bağımlılık

HEMEN ARA!
X