Bütüncül Psikoterapiler

Psikoterapi tarihine baktığımızda, günümüze kadar gelen süreçte birçok psikoterapi ekolü ve tekniği geliştirilmiştir. Peki bunlardan hangileri daha etkilidir? Yapılan bilimsel araştırmalar neticesinde psikoterapilerden herhangi birinin daha etkin olduğuna dair genel bir sonuç elde edilememiş olup tedavide kişiye en uygun olarak seçilen yöntemin çok daha etkili olduğu sonucu elde edilmiştir. Bu anlamda bütüncül psikoterapiler kişiye o anda ihtiyacı olan yöntemin veya yöntemlerin belirlenerek uygulanmasıdır. Eklektik, entagratif, asimilatif bütüncül psikoterapiler gibi kuramsal yaklaşımlar mevcuttur. Tıp dünyasının meşhur bir sözü vardır; “Hastalık yoktur hasta vardır.” Bu sözden yola çıkarak aynı hastalığa sahip her hastada aynı yöntem her zaman işe yaramamaktadır. Hastalığa göre tedavi yönteminden ziyade hastaya göre tedavi yöntemi seçimi daha akılcı bir çözüm yolu sunabilir.

Bütüncül psikoterapiler; klasik psikanaliz, psikodinamik terapiler, bilişsel davranışçı terapiler, duygu odaklı terapiler, EMDR gibi tedavi yöntemlerini bir araya getiren bir kuşağı temsil etmektedir. Tüm bu yöntemlerin gerekli yerlerde gerektiği gibi kullanımı sonucunda ise hasta/danışan, ihtiyacı olanı en üst seviyede elde edebilmektedir.

HEMEN ARA!
X