Gelişimsel Dil Bozuklukları

Çesitli hastalık ve bozukluklar dil gelişiminde gecikmeye ve/veya atipik dil gelişimine neden olabilirler. Bunlar arasında mental retardasyon, yarık damak gibi konuşma organlarının yapısal bozuklukları, beyin hasarları, otizm, sarılık, epilepsi, serebral felç, kafa travması, nörodejeneratif hastalıklar ve migrasyon anomalileri gibi çeşitli nörolojikhastalıklar ve şizofreni gibi psikiyatrik hastalıklar yer alır. Fakat tüm bunların yokluğunda, yani neden olan özel bir hastalık ya da bozukluk yahut gösterilebilir bir beyin lezyonu olmaksızın dil gelişiminde gecikme ve sorunlar yaşanabilir. Bu durumda gelişimsel dil bozukluğu tanısından söz edilir. Halen alanyazında aynı anlama gelen özgül (ya da özgün) dil bozukluğu (specificlanguage impairment-SLI) terimi de yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Özgül dil bozukluğu tanısı alan çocukların çok sıklıkla çeşitli nörolojik, nöropsikiyatrik ve öğrenme sorunlarına dikkat çekilerek “özgül”teriminin pek de uygun olmadığı söylenmiştir. Aynı anlamda sıkça kullanılan bir diğer terim, gelişimsel disfazi olup bugün giderek daha az yeğlenmektedir. Bazen bu tip sorunları tanımlamak için dil gelişiminde gecikme,dil gelişim geriliği, gecikmiş dil, atipik dil gelişimi, dil bozuklukları,normal olmayan dil ve dil yetersizliği gibi terimler de kullanilir.

Çocuklarda konuşma gecikmesi oldukça yaygındır. Ancak özellikle gelişimsel dil sorunlarında, gecikme dışında sapkın dil gelişimi ve anormal bir dil profili izlenir ve bu sapmalar dilin birden fazla bileşeninde görülebilir. Ayrıca bu sapmalar ve gelişim dil bozukluğu profili, dilde bazı farklı özellikler içerebileceği için bu alanda Türkçe’nin özellikleri göz önünde tutularak halen yapılmakta olan çalışmaların yaygınlık ve yoğunluk kazanması gerekmektedir). Yüzde 1-2’si ağır olmak üzere yaş ve öncesi çocuklarda % 5-20 oranında çeşitli konuşma ve dil sorunları görülür. Bu çocukların bir kısmında sadece konuşma bozukluğu, bir kısmında sadece gelişimsel dil sorunu, bir kısmında da karışık olarak hem dil hem de konuşma sorunu vardır.

DİL VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI TERAPİSİ

Hangi bozukluklarla çalışıyoruz

 • Artikülasyon bozuklukları
 • Fonolojik bozukluklar
 • Akıcılık bozuklukları
 • Gecikmiş dil konuşma
 • Gelişimsel dil bozuklukları
 • Dudak damak yarıklığına bağlı konuşma sesi bozuklukları
 • Motor konuşma bozuklukları (apraksi, dizartri…)
 • Ses bozuklukları ( nodül, polip…)
 • Edinilmiş dil bozuklukları ( inme, afazi…)
 • Otizm ve diğer gelişimsel bozukluklara bağlı dil bozuklukları

Uygulanan Testler

 • AAT- Ankara Artikülasyon Testi
 • SST- Sesletim Ve Sesbilgisi Testi
 • ADD- Afazi Dil Değerlendirme Testi
 • TEDİL- Türkçe Erken Dil Gelişim Testi
 • TİGE- Türkçe İletişim Gelişim Envanteri
 • DİLTAR- Dil Gelişimi Tarama Envanteri
 • M-CHAT /  Değiştirilmiş Erken Çocukluk Dönemi Otizm Tarama Ölçeği
 • Yetişkin Yutma Değerendirme Testleri
 • Dudak Damak Yarığı Değerlendirme
 • Ses Bozuklukları Değerlendirme Ölçekleri
Call Now ButtonHEMEN ARA!
X