Bilimsel Araştırmalarımız

Eye Movement Desensitization And Reprocessing (EMDR) Treatment In Social Anxiety Disorder: A Case Report


Comparison of Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) and Duloxetine Treatment Outcomes in Women Patients with Somatic Symptom Disorder


Ergenlerin Kişilik Özelliklerinin Problem Çözme Becerisi Üzerine Etkisi


Ergoterapi: Geleceğin Mesleği Olabilecek Bir Meslek Alanı


Metabolic parameters in patients with major depression treated with escitalopram


Özgül Fobinin Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme Yöntemi ile Tedavisi: Bir Olgu Sunumu


Psikojenik Pruritus ve Buna Bağlı Erektil Disfonksiyon Tedavisinde Mirtazapin Kullanımı: İki Olgu Sunumu


REM Sleep behavior disorder caused by mirtazapine therapy: a case report

HEMEN ARA!
X