Varoluşun Geleceği...
(The Future of Existence...)

0212 247 49 47 0530 247 01 99 info@zionpsikiyatri.com Mim Kemal Öke Caddesi, No:9/5, Nişantaşı İSTANBUL

Uzman Klinik Psikolog Haydeh FARAJİ

İş Tecrübesi

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Stajyer Psikolog, 2018, İstanbul

Gelişim Üniversitesi, Psikoloji Bölümü Araştırma Görevlisi, 2017-2018, İstanbul

Nişantaşı Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, Öğretim Görevlisi. 2016-2017, İstanbul

5n1k Psiko Akademi, Uzman Klinik Psikolog, 2017, İstanbul

Kadriye Moroğlu Anadolu Lisesi, Stajyer Rehber Öğretmen, 2017, İstanbul

Fransız Lape Psikiyatri Hastanesi, Stajyer Psikolog, 2015, İstanbul

PsikoTerap- İST Eğitim veDanışmanlık Merkezi, Stajyer  Psikolog,2015, İstanbul

Eğitim Bilgileri

Doğuş Üniversitesi Klinik Psikoloji Bölümü, Doktora

Beykent Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi Psikoloji Lisans

Dede Korkut Anadolu Lisesi

Sertifikalar

-TAT, Rorschach ve Projektif Testler Derneği, 2018, İstanbul

-WISC-R, İstanbul Gelişim Üniversitesi, 2017, İstanbul

-MMPI, Doğuş Üniversitesi, 2017, İstanbul

-Pedagojik Formasyon, İstanbul Üniversitesi, 2017,İstanbul 

-Bilişsel Davranışçı Terapi, Padem, 2017, İstanbul

-Cinsel Terapi, Cinsel Terapi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2016, İstanbul

-Rorschach Testi, Rorschach ve Projektif Testler Derneği, 2016, İstanbul

-Aile Danışmanlığı, Gelişim Üniversitesi, 2014, İstanbul

-Ergen Psikoterapisinde Kullanılan Terapi Teknikleri-Testler, Klinik ve Adli Psikoloji Derneği, 2014, İstanbul

-Objektif Testler(Frosting Görsel Algı Testi, Gessel Gelişim Testi, Bir Aile Çiz Testi, Rehberlik Ölçme ve Değerlendirme Testleri ve Resim Analizi, Goodenough Harris İnsan Çiz Testi, Luissa Duss Psikanalitik Öykü Tamamlama Testi, Porteus Labirentleri Zeka Testi, Bender Gestalt Motor Algılama Testi, Kent EGY Testi, Catel 2A Zeka Testi, Metropolitan Okul Olgunluk Testi, D2 Dikkat Testi,

 Burdon Dikkat Testi) ve Çocuk Resimlerinin Analizi, Klinik ve Adli Psikoloji Derneği, 2014, İstanbul

-Oyun Terapisi, Klinik ve Adli Psikoloji Derneği, 2014, İstanbul

-Hipnoz Pratisyen Eğitimi, Klinik ve Adli Psikoloji Derneği, 2014, İstanbul

-Depresyon ve Bipolar Bozukluğun Bilişsel Davranışçı Terapisi, Klinik ve Adli Psikoloji Derneği, 2014, İstanbul

Akademik Yayınlar

Yüksek Lisans Tezi

Üniversite Öğrencilerinde Çocukluk Çağı Travması, Yakın İlişkilerdeki Psikolojik Eğilimler Ve Romantik İlişkilerdeki İstismar Davranışının İncelenmesi

Makaleler

The Presumptıon Of Chıldhood Psychologıcal Traumas On Parental Attıtudes

Development and Reliability Analysis of Vocational Interest Inventory

Travma Ve Öfke Tarzları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Yaşam Doyumunu Etkileyen Faktörlerin Evlilik ve Cinsellik Kavramı Üzerinden Değerlendirilmesi

Proje

Bahçelievler Gökkuşağı Anaokulu Öğrencilerinin Okul Olgunluğunun Belirlenmesi

Yabancı Diller

İngilizce: İyi

Farsça: iyi

× Whatsapp iletişim
X