Uzman Klinik Psikolog Dr. Haydeh FARAJİ

Haydeh FARAJİ

Uzman Klinik Psikolog Dr.

EĞİTİM BİLGİLERİ
 • Bahçeşehir Süleyman Demirel İlköğretim Okulu, 2006
 • Dede Korkut Anadolu Lisesi, 2010
 • İstanbul Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, 2014
 • Beykent Üniversitesi, Yüksek Lisans, Klinik Psikoloji Bölümü, 2016
 • Doğuş Üniversitesi, Doktora, Klinik Psikoloji Bölümü, 2020
İŞ TECRÜBESİ
 • İstanbul Aydın Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, Dr. Öğretim Üyesi, 2020-….
 • İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, Psikoloji Bölümü Öğretim Görevlisi, 2019-2020 İstanbul
 • Gelişim Üniversitesi, Psikoloji Bölümü Araştırma Görevlisi, 2017-2019, İstanbul
 • Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Stajyer Psikolog, 2018, İstanbul
 • Nişantaşı Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, Öğretim Görevlisi. 2016-2017, İstanbul
 • Kadriye Moroğlu Anadolu Lisesi, Stajyer Rehber Öğretmen, 2017, İstanbul
 • Fransız Lape Psikiyatri Hastanesi, Stajyer Psikolog, 2015, İstanbul

SERTİFİKALAR

 • Psikodinamik Psikoterapi, Boğaziçi Ruh Sağlığı Derneği, 2020, İstanbul
 • Şema Terapi, Boğaziçi Ruh Sağlığı Derneği, 2019, İstanbul
 • TAT, Rorschach ve Projektif Testler Derneği, 2018, İstanbul
 • WISC-R, İstanbul Gelişim Üniversitesi, 2017, İstanbul
 • MMPI, Doğuş Üniversitesi, 2017, İstanbul
 • Pedagojik Formasyon, İstanbul Üniversitesi, 2017,İstanbul
 • Bilişsel Davranışçı Terapi, Padem, 2017, İstanbul
 • Cinsel Terapi, Cinsel Terapi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2016, İstanbul
 • Rorschach Testi, Rorschach ve Projektif Testler Derneği, 2016, İstanbul
 • Aile Danışmanlığı, Gelişim Üniversitesi, 2014, İstanbul
 • Ergen Psikoterapisinde Kullanılan Terapi Teknikleri-Testler, Klinik ve Adli Psikoloji Derneği, 2014, İstanbul
 • Objektif Testler(Frosting Görsel Algı Testi, Gessel Gelişim Testi, Bir Aile Çiz Testi, Rehberlik Ölçme ve Değerlendirme Testleri ve Resim Analizi, Goodenough Harris İnsan Çiz Testi, Luissa Duss Psikanalitik Öykü Tamamlama Testi, Porteus Labirentleri Zeka Testi, Bender Gestalt Motor Algılama Testi, Kent EGY Testi, Catel 2A Zeka Testi, Metropolitan Okul Olgunluk Testi, D2 Dikkat Testi,
 • Burdon Dikkat Testi) ve Çocuk Resimlerinin Analizi, Klinik ve Adli Psikoloji Derneği, 2014, İstanbul
 • Oyun Terapisi, Klinik ve Adli Psikoloji Derneği, 2014, İstanbul
 • Hipnoz Pratisyen Eğitimi, Klinik ve Adli Psikoloji Derneği, 2014, İstanbul
 • Depresyon ve Bipolar Bozukluğun Bilişsel Davranışçı Terapisi, Klinik ve Adli Psikoloji Derneği, 2014, İstanbul

YAYINLAR

Kitap

Olgular Eşliğinde Obsesif Kompülsif Bozukluk OKB

https://www.kitapyurdu.com/kitap/olgular-esliginde-obsesif-kompulsif-bozukluk-okb/552889.html

https://www.nobelkitap.com/olgular-esliginde-obsesif-kompulsif-bozukluk-okb-482158.html

Yüksek Lisans Tezi

Üniversite Öğrencilerinde Çocukluk Çağı Travması, Yakın İlişkilerdeki Psikolojik Eğilimler ve Romantik İlişkilerdeki İstismar Davranışının İncelenmesi

Doktora Tezi

Borderline Kişilik Bozukluğunda Duygu Düzenleme ve İlk Nesne İlişkileri ile Ruhsal İşleyişin Rorschach Testindeki Görünümü

Makale

The Presumptıon Of Chıldhood Psychologıcal Traumas On Parental Attıtudes

Development and Reliability Analysis of Vocational Interest Inventory

Travma ve Öfke Tarzları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Yaşam Doyumunu Etkileyen Faktörlerin Evlilik ve Cinsellik Kavramı Üzerinden Değerlendirilmesi

Bağlanmanın Benlik Algısı, Anksiyete ve Depresyon İle İlişkisinin İncelenmesi

Probable Risk Factors İn Children And Adolescents With Neurodevelopmental And Non Neurodevelopmental Psychiatric Disorders İn A Large Turkish Clinical Sample

Bildiri

Borderline Personality Disorder Features and Jealiousy Traits In University Students

Proje

Bahçelievler Gökkuşağı Anaokulu Öğrencilerinin Okul Olgunluğunun Belirlenmesi

YABANCI DİL

İngilizce: İyi    Farsça: iyi

Call Now ButtonHEMEN ARA!
X