Varoluşun Geleceği...
(The Future of Existence...)

0212 247 49 47 0530 247 01 99 info@zionpsikiyatri.com Mim Kemal Öke Caddesi, No:9/5, Nişantaşı İSTANBUL

Yayınlanmış Makaleler – Bildiriler

Uluslararası Makaleler/Bildiriler

Metabolic Parameters in Major Depression Patients Treated With Escitalopram

İlk isim poster sunumu

American Psychiatric Association (APA),May 16 – 20, 2015; Toronto, Ontario, Canada

 

Demirci, Onur Okan, et al. “Metabolic parameters in patients with major depression treated with escitalopram.” Anatolian Journal of Psychiatry 17.6 (2016): 482-488.

 

Ulusal MakalelerBildiriler

Onur Okan Demirci, Eser Sağaltıcı, Abdullah Yıldırım. Treatment of Specific Phobia with Eye Movement Desensitization and Reprocessing Method: A Case Report. J Clin Psy. 2015; 18(4): 124-129

 

Onur Okan Demirci, Hülya Çeçen, Emrah Çinik. Use of Mirtazapine Treatment in Erectile Dysfunction Associated with Psychogenic Pruritus: A Study of Two Cases. J Clin Psy. 2016; 19(3): 145-148

 

Bir Vajinismus Olgusunun Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR) Yöntemi ile Tedavisi, ilk isim poster sunumu

Onur Okan Demirci, Abdullah Yıldırım, Eser Sağaltıcı, Berna Ermiş

TPD Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu (6 – 9 Mayıs 2015)

 

Cinsel Travmanın Eşlik Ettiği Erkekte Düşük Cinsel İstek Bozukluğunun EMDR İle Tedavisi, ikinci isim poster sunumu

Berna Ermiş, Onur Okan Demirci, Eser Sağaltıcı, Abdullah Yıldırım

TPD Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu (6 – 9 Mayıs 2015)

 

EMDR İle Tedavi Edilen Bir Özgül Fobi Olgusu, ilk isim poster sunumu

Onur Okan Demirci, Abdullah Yıldırım, Eser Sağaltıcı, Berna Ermiş

TPD Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu (6 – 9 Mayıs 2015)

 

Sınav Kaygısında Başarılı Bir Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) Uygulaması, ilk isim poster sunumu

Onur Okan Demirci, Abdullah Yıldırım

Ulusal Psikiyatri Kongresi (25 – 29 Kasım 2015)

 

Psikojenik Pruritus ve Buna Bağlı Erektil Disfonksiyon Tedavisinde Mirtazapin Kullanımı, ilk isim poster sunumu

Onur Okan Demirci, Hülya Çeçen, Eser Sağaltıcı, Bülent Bilgi

Psikiyatri Zirvesi & 8. Ulusal Anksiyete Kongresi, 2016

 

Bir Özgül Fobi Olgusunun Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme Yöntemi ile Tedavisi, ilk isim poster sunumu

Onur Okan Demirci, Eser Sağaltıcı, Abdullah Yıldırım

Psikiyatri Zirvesi & 8. Ulusal Anksiyete Kongresi, 2016

 

Demirci, Onur Okan, ‘Ergoterapi: Gelecegin Meslegi Olabilecek Bir Meslek Alani – Ergotherapy: A Job Field That Can Be The Job of Future’ DOI:10.5505/kpd.2017.41636

 

Hakemlik (Reviewer)

Klinik Psikiyatri Dergisi, 2015-2017 (halen)

 

Ödüller ve Burslar

  1. Ulusal Psikiyatri Kongresi Katılım Bursu, 2015, Antalya
  1. European Psychiatric Association (EPA) Kongresi Katılım Bursu, 2016, İspanya
  1. Psikiyatri Zirvesi & 8. Ulusal Anksiyete Kongresi Katılım Bursu, 2016, Antalya
  1. Psikiyartist Yarışması, En İyi Beste Yarışması, birincilik ödülü

 

 

Üye olunan dernekler, organizasyonlar

European Psychiatric Association (EPA)

The European Federation of Psychiatric Trainees (EFPT)

EMDR International Association (EMDRIA)

EMDR Humanitarian Assistance Programs (EMDRhap)

Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD)

Boğaziçi Ruh Sağlığı Derneği (BORUSAD)

Türk Tabipler Birliği (TTB)

UNICEF

Greenpeace