Varoluşun Geleceği...
(The Future of Existence...)

0212 247 49 47 0530 247 01 99 info@zionpsikiyatri.com Mim Kemal Öke Caddesi, No:9/5, Nişantaşı İSTANBUL

Uzman Klinik Psikolog Pelin HAZER


Lisans eğitimini İstanbul Arel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünü her dönemini (Burslu) ”Yüksek Onur” ve ”Onur” belgeleri ile tamamladıktan sonra İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalında Klinik Psikoloji (Tezli) yüksek lisans eğitimini bitirdim.

Bireyi toplumsal perspektiften anlamak ve gözlemlemek adına Anadolu Üniversitesi Sosyoloji lisansına devam etmekteyim. İnsanın beden, nefes ve zihin bütünlüğünden yola çıkarak Rishi Romeo Nath yoga alliance onaylı uluslararası yoga eğitmenliği eğitimi aldım ve aktif olarak yoga eğitmenliği yapmaktayım.
Klinik Psikoloji yüksek lisans tezini ‘’ Yetişkin Bireylerde Tanrıya Bağlanma ile Ruh Sağlığı Arasındaki İlişkisinde Ölüm Kaygısı ve Mutlak Doğru İhtiyacının Aracılık Etkisinin Yapısal Eşitlik Modellemesi İle Test Edilmesi ‘’ üzerine yazdım.

Lisans süresince gönüllü olarak Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde, Çocuk ve Ergen Bölümü,NPİ Nöropsikyatri Hastanesi Yataklı Servis,Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Gündüz Hastanesi Balıklı Rum Hastanesi, Madde Bağımlıları Servisinde staj yaptım.

Tohum Otizm Vakfında ,Vakıf tarafından düzenlenen otizm ile ilgili sınavda başarılı olduktan sonra verilen eğitim sonrasında otizmli çocukların ailelerine otizm ile ilgili bilgilendirme eğitimleri verdim.
Arel Üniversitesi ile ortak proje kapsamında projenin yürütülmesinden sorumlu oldum.

Lisans süresince 3 yıl tiyatro kulübü üyesi olarak birçok oyunda yer aldım. Yoga Eğitmenliğinin yanı sıra Bale yapmaktayım. Yan flüt ve Hint çalgısı olarak harmonium ve karatal enstürmanlarını çalmaktayım.

SERTİFİKA EĞİTİM SEMİNER

Eylül 2018 Psikanalitik Psikoterapi Eğitimi (Kayıptan sonra Yaşam: Komplike yas ve vaka örnekleriyle tekrar yaslandırma yöntemiyle tedavi   (Prof. Dr. Vamık D. VOLKAN)
Mayıs 2018 Çocuk istismarı ve ihmali (Prof. Dr Ayşen Ufuk Sezgin,)
Mayıs 2018 Çocuk ve adli süreçler
Mayıs 2018 Hikayelerin gücüyle akran zorbalığını çalışmak (Uzm. Klinik psk Büşra tarçalır)
Mayıs 2018- Aşk ve Bağlanmanın Nörolojisi (Prof Dr. Öget Öktem Tanör)
Mayıs 2018- Aşk ve Bağlanma (Prof. Dr. Doğan Şahin)
Mayıs 2018- Nörobilimde ve klinikte Nörobiyolojik testlerin kullanımı ve gösterdikleri (Prof Öget Öktem Tanör)
Mayıs 2018 Psikoz Spektrum Bozuklukları (Prof. Dr. Alp Üçok)
Mayıs 2018 Gestalt Terapi Yaklaşımına göre insanı anlamak (Dr. Ceylan Daş)
Mayıs 2018 İyileşmeye karşı direnç (Uzm. Klinik Psk. Ersin Bayramkaya)
Mayıs 2018 İstismar sonrası çocuklarda Ruhsal Bozukluklar (Dr. Mesut Yavuz-Selda Çallı)
Mayıs 2018 Erken dönemdeki İstismarın Erişkin dönemdeki etkisi (Prof Dr. Cebrail Kısa)
Mayıs 2018 İstismar sonrası Hukuki ve Adli süreç sonuçlarının değerlendirilmesi ( Prof Dr Gökhan Oral)
Mayıs 2018 Gelişim odaklı psikodinamik Psikoterapi ve hipnozun kullanımı (Dr. Mehmet Tekneci)
Mayıs 2018 Duygu Durum Bozuklukları ve yaratıcılık (Prof Dr Sibel Çakmak)
Mayıs 2018 Genetik (Şükrü Öztürk MD, PHD)
Mayıs2018 Moxo Dikkat Testi (Dr. Ferda korkmaz)
Ekim 2017 Evlilik ve Çift Terapileri Eğitimi (Cised)
Ekim 2017 Dinamik Psikoterapi Eğitimi (Doğan Şahin)
Nisan- Ekim 2017 Cinsel Terapi Eğitimi (Cised)
Eylül 2017 Psikanalitik psikoterapi eğitimi (Vamık volkan)
Kasım 2017 Mindfulness atölyesi
Şubat- Nisan 2017 T.A.T , C.A.T eğitimi
Mart 2016- Eylül 2016 Uluslararası Yoga Eğitmenliği-yoga alliance onaylı sertifikası (Rishi Romeo Nath)
Ocak – Temmuz 2016 Oyun Terapisi Eğitimi
Mayıs 2015 Dil ve Konuşma bozuklukları eğitimi
Aralık 2014 Klinik Uygulamada psikoterapi şema terapi modülü
Kasım 2014 Klinik Uygulamada psikoterapi Bilişsel-Davranışçı terapi modülü
Mart 2014 Psikanaliz ve Psikodinamik Psikoterapi Eğitimi
Mart 2014 Psiko-;Pedagojik Açıdan Çocuk Resimlerinin Analizi ve Değerlendirme Testleri
Mart 2014 Cinsellik Terapisi Eğitimi
Şubat 2014 Oyun Terapisi Eğitimi
Ocak 2014 Anksiyete Bozukluklarında Bilişsel-Davranışçı Terapi ve Süpervizyonu

Şubat – Haziran 2013 Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri, Denver II, AGTE, WISCR

Eylül 2013- Mart 2014 Aile Danışmanlığı Eğitimi

Kasım 2013 Çocuk Test Eğitimleri; Louisa Duss Psikanalitik Öyküler Testi, Porteus Labirentler Testi, Duygudurum Testi, Beier Cümle Tamamlama Testi, Kent E.G.Y testi, Cattel 2A, Cattel 3A, Goodenough Harris Adam Çizme Testi, Peabody Testi, Gessel, Frostig, Benton kognitif fonksiyonlar ve Görsel hafıza Testi, Aile Çiz Testi, Kohs
Aralık 2013 Grup Terapileri Eğitim Programı
Kasım 2011- Mart 2012 Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi
Mayıs 2011 Klinik Sempozyumu
Mayıs 2012 İkinci Adım Tedavi
Mart 2011 Çocukları Sokağa İten Sebepler

Verdiği Seminerler 

Çocuk ve Ergenlerde Cinsel gelişim ve istismar – Kadıköy Belediyesi

KONGRELER

Günümüzde anne baba olmak (Yrd. Doç. Dr. Neslihan Zabcı)
III. Travma Sempozyumu ‘’Çocuk ve Travma’’ (TPD) (2018)
IV. Ulusal Sinirbilim Kongresi (2018)
Psikanalitik psikoterapi (Prof. Dr. Vamık volkan) (Cised) (2018)

ÇALIŞMA ALANLARIM;

Cinsel İşlev Bozukluklukları
Evlilik ve çift terapileri
Aile İçi İletişim Sorunları
Yaygın Anksiyete Bozukluğu
Panik Atak
Obsesif-Kompulsif Bozukluk
Sosyal Fobi
Özgüven Sorunu (Kendine Güven Sorunu)
Stres
Majör Depresif Bozukluk
Cinsel Terapi Danışmanlığı
Travma ve Yas
Kaygı Bozuklukları
Vücut (Beden) Disformik Bozukluğu
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite
Oyun Terapisi
Çocuklarda Testler (Zeka, Gelişim, Dikkat,Depresyon)
Çocuklarda korkular
Çocuklarda davranış bozuklukları
Çocuklarda alt ıslatma, parmak emme, diş gıcırdatma
Çocuklarda kardeş kıskançlığı
Çocuklarda okula uyum ve sınav kaygıları