Varoluşun Geleceği...
(The Future of Existence...)

0212 247 49 47 0530 247 01 99 info@zionpsikiyatri.com Mim Kemal Öke Caddesi, No:9/5, Nişantaşı İSTANBUL

Psikolog Selin EREKLİ

Eğitim:          

Lisans: 2011 – 2017 İstanbul Bilgi Üniversitesi – İngilizce             

Yüksek Lisans: 2017 – 2019 İstanbul Gelişim Üniversitesi – Klinik Psikoloji

Lise: 2006 – 2011 İstek Bilge Kağan Anadolu Lisesi/Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi    

Sertifika ve Seminerler:

 11/2014 İstanbul Bilgi Uni. (2 h.)  Endüstri ve Örgütsel Psikoloji Kişisel Gelişim Programı

04/2015 İstanbul Bilgi Uni. (1 h.) Uluslararası Psikoloji Günleri

05/2015 Uluslarası Psikologlar Derneği (4 h.)

-AGTE  

-FRANKFURTER

-BİR İNSAN ÇİZ

-BENDER GESTALT         

-BENTON           

-FROSTİG

-METROPOLİTAN            

-BURDON          

-GESSEL

-CATTELL 2A-3A              

-LOUISA DUSS  

-D2 DİKKAT TESTİ

-HACETTEPE ENVANTERİ ve REHBERLİK ENVANTERİ

06/2015 Embassy English Language School (13 h.) Advanced English Course

01/2016 US Psikiyatri (6 h.) Clinic Psychology

05/2017 Dabatem (5 h.) BDT (Bilişsel ve Davranışçı Terapiler Eğitimi) by Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu

05/2017 CİTEB (100 s.)

-Evlilik ve Çift Terapisi Eğitimi   

-Boşanma Terapisi Eğitimi                   

-Cinsel Terapi Eğitimi

09/2018 Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi (1 h.)                                                         

 -Erişkin Testleri Eğitimi -MMPI Uygulama, Yorumlama, Raporlama

 -Beier Cümle Tamamlama Testi

 -SCL 90-Ruhsal Belirti Tarama Listesi

 -SCE Kısa Semptom Envanteri

 -Standardize Mini Mental Test

 -Beck Anksiyete ve Beck Depresyon Ölçekleri

 -PANSS Pozitif ve Negatif Belirtiler Ölçeği 

 -Kent EGY Porteus Labirent Testi

 -ACE-R Addenbrooke’s Kognitif Tarama Envanteri

04/2018 II. İstanbul Bağımlılık Sempozyumu (Katılımcı + Asistan) (Kongre)

 -Bağımlılıkta İyileşme Planının Hazırlanması

 -Tekrar Kullanmama Yöntemleri

 -Bağımsız Farkındalık: Bağımlılıkta Farkındalık Uygulamaları

 -Kumar Problemini Değerlendirme ve Tedavi Planı Oluşturma

 -Bağımlı Aileleri ile Çalışma

 -Sigara Alkol Madde Bağımlılığı Programı (SAMBA)

 -Bırakmak İstemeyen Hastalar ile Çalışmak

 -Bağımlı Ebeveynlerin Çocukları ile Çalışmak

11/2018 Toplum Ruh Sağlığı Kongresi (Katılımcı + Asistan) (Sempozyum)

-Cinsel İşlev Bozuklukları            

-Kısa Süreli Dinamik Psikoterapiler

-Psikiyatrik Rehabilitasyonda Sanat  

-Bilişsel Davranışçı Terapiler (Hakan Türkçapar)

12/2018 Türkiye Travmatik Stres Kongresi (Kongre)

 İş Deneyimi:

2013 Ocak – 2013 Şubat (Staj) Bahçeşehir Anaokulu Stajyer Psikolog

▪ Çocuklar üzerinde gözlem yapmak,

▪ Sınıf öğretmenine geri bildirimde bulunmak,

▪ Kreşte bulunan diğer öğretmenlere yardım etmek.

2013 Şubat – 2013 Mart (Staj) Aylin Kotil Anaokulu Stajyer Psikolog

▪ Çocuklar üzerinde gözlem yapmak,

▪ Sınıf öğretmenine geri bildirimde bulunmak,

▪ Kreşte bulunan diğer öğretmenlere yardım etmek.

2014 Şubat – 2014 Nisan (Staj) Çağlayan Adalet Sarayı Stajyer Psikolog

▪ Adli psikoloğa yardımcı olmak,

▪ Adli psikolog ile 18 yaş altı çocukların süreçten minimum zarar görmeleri için çalışmalarda bulunmak,

▪ Davada bulunması mecbur çocuklar ile görüşmeler yapmak, gerekli durumlarda davanın ertelenmesini talep etmek,

▪ Adli psikolog ile birlikte boşanma davalarında çocuğun velayeti doğrultusunda karar vermek,

▪ Adli psikolog ile dava süresince çocuklara ve eğer istenirse aileye psikolojik destek sağlamak.

2014 Ekim – 2014 Aralık (Staj) TOÇEV Vakfı Stajyer Psikolog ve Gönüllü Öğretmen

▪ Vakfa bağlı öğrencilere psikolojik destek sağlamak,

▪ Vakıf için gönüllü çalışmalarda bulunmak,

▪ Stant satışlarına destek olmak,

▪ Etkinliklerde etkinlik alanında görev almak,

▪ Ofis içi işlerde yardımcı olmak,

▪ Vakfa bağlı öğrencilere gönüllü öğretmenlik yapmak, derslerine yardımcı olmak.

2015 Nisan – 2015 Temmuz (Staj) Sarıyer – Boğazhisar Eğitim Kurumları “Çocuğumu Tanıyorum” Projesi         Stajyer Psikolog ve Testör

▪ Çocuklar üzerinde gözlem yapmak,

▪ Gerekli testleri uygulamak

▪ Çocukların velilerine testler sonrası geri bildirimde bulunmak,

▪ Eğitim kurumuna süreç sonunda dataları ve test sonuçlarını sunmak.

2016 Ocak – 2016 Mart (Staj) Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Stajyer Psikolog

▪ Hastanede uzman psikologlar ile gözlem yapıp değerlendirmek,

▪ Alanında uzman psikologlar tarafından verilen eğitimlere katılmak,

▪ Sabah visitlerinde bulunmak,

▪ Visitler sonrasında uzman psikologlar ile değerlendirmeler yapmak,

▪ Hastanenin bağımlılar bölümünde, bağımlılar için hazırlanan seminerlere katılmak,

▪ Uzman psikologlar ile terapi seanslarında gözlemci olarak bulunmak,

▪ Uzman psikologlara yardımcı olmak.