Varoluşun Geleceği...
(The Future of Existence...)

0212 247 49 47 0530 247 01 99 info@zionpsikiyatri.com Mim Kemal Öke Caddesi, No:9/5, Nişantaşı İSTANBUL

Oyun Terapisi

Oyun terapisi öncelikle çocuklara yönelik bir tedavi şeklidir. Bu terapide, Terapist, bir çocuğu mevcut olayı etkileyebilecek yaşam olaylarını keşfetmeye teşvik eder. çocuğun tercih ettiği şekilde ve bir tempoda, başta oyun yoluyla olmak üzere, aynı zamanda Dil aracılığıyla Oyun oynamak, bireylerin iletişim kurmasına yardımcı olabilir. Bastırılmış düşünceleri ve Duyguları, çözümlenmemiş travmayı çözümlemek ve kişisel gelişim deneyimlemek açısından da etkili  ve bir yöntemdir.  Oyun Terapisi eğitiminde Terapistin; oyun terapisinde beceriler, temel kavramlar ve uygulamalar, oyun odası ve özellikleri, terapistin özellikleri, oyun malzemeleri, oyun terapisinde seansların yapılandırılması ve aşamaları ve hangi alanlarda uygulayacakları bilgilerini edinmelerini sağlar.

Projektif Testler

LOUİSA DUSS PSİKANALİTİK ÖYKÜLER TESTİ

Testin Tanıtımı:Ölçtüğü Davranış/Nitelik: Kişilik kompleksleri
Ölçek Türü: Sözel test. Bireysel olarak uygulanır.
Kimlere Uygulanabildiği: 4-12 yaş arası çocuklara
Uygulama Süresi: Zaman sınırlaması yoktur.
Kapsamı: Test, yarım bırakılmış ve çocuk tarafından tamamlanması istenen 10
hikayeden oluşur.
Materyali: Üzerinde bir hikaye yazılı olan 10 kart.

 

PORTEUS LABİRENTLERİ TESTİ

Testin Tanıtımı:Genel yeteneği belirlemek amacıyla kullanılmaktadır. Sözel açıklamaya dayalı bir test değildir. 12 labirentten oluşmaktadır. Sınırlandırılmış bir süre uygulaması yoktur.

Testin Türü:Bireysel zeka testi olarak kullanılmaktadır.

Uygulanacak Yaş Grubu:7,6-14 yaş arasındaki bireylere uygulanmaktadır..

Uygulanacak Kişi Sayısı: Bireysel bir test olup bir oturumda bir kişiye uygulanır.

Uygulama Şekli:Çocuğun labirentlerdeki çıkış yolunu bulması esasına dayanmaktadır.

Uygulayıcının Niteliği ve Eğitimi:Ölçme aracını uygulayanlar, psikolojik danışma ve rehberlik, eğitimde psikolojik hizmetler ve psikoloji lisans mezunu olmanın yanında bu ölçme aracıyla ilgili resmi ve özel kuruluşlar ile meslek örgütleri tarafından verilen eğitim yaşantısına katılarak sertifikaya sahip olmaları gerekmektedir.

S.D.Porteus tarafından geliştirilmiş olan Porteus Labirentleri Testi Bağlan Torol tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. Bu test, 7-14 yaş arasındaki bireylere uygulanan bireysel zekâ testi olarak kullanılmaktadır. Zekânın planlama ve genel yeteneğini belirlemek amacıyla kullanılmaktadır. 12 labirentli kartlardan oluşmaktadır. Sınırlandırılmış süre uygulaması yoktur.

 

KENT E.G.Y TESTİ

Bilgiye ve dile dayanan bir testtir. Sözeldir,sürat testi değildir. Zaman sınırlaması yoktur.6-14 yaş arasınsındaki bireylerin zekasını incelemeye yarar.Yönerge verilirken testteki sorular okunur,herhangi bir ekleme yapılmaz. Eğer bireyin anlamadığına veya bilgi seviyesinin yeterli olmadığına kanaat getirirseniz sorunun sadece o kelimesini açıklayabilirsiniz. Zaman zaman birey “BU DA OLUR MU?” “BU DOGRU DEĞİL Mİ?” diye bazı onaylama soruları sorabilir, bu durumda sadece verilen yanıtı kaydetmek gerekir.

 

METROPOLİTAN OKUL OLGUNLUĞU TESTİ
5 yaş 6 ay ile 6 yaş arsındaki çocuklara uygulanabilen, çocuğun ilkokula başlamaya hazır olup olmadığını ölçen, bir okul olgunluk testidir.

 

Zeka Testleri

Catell 2 A

7 yaş 6 ay ile lise dönemi çocuklara uygulanan zeka testidir.

Catell 3 A

Üniversite öğrenimi almış bireylere uygulanan zeka testidir.

WISC-R ZEKA ÖLÇEĞİ

Testin Tanıtımı: Bireylerin zihinsel performanslarını belirlemek amacıyla uygulanan bireysel zeka testidir. Test, sözel ve performans olmak üzere iki bölümden, her bölüm de bir yedek, 5 ana test olmak üzere altı alt testten oluşmaktadır. Herhangi bir alt testin bozulması durumunda bozulan alt testin bulunduğu bölüme ait yedek test uygulanır. Test sonucunda bireye ait sözel, performans ve genel olmak üzere üç zeka bölümü elde edilir. Bazı alt estlerisüreye dayalıdır.
Testin ürü: Yetenek (zeka) testidir.
Uygulanacak Yaş Grubu: 6–16 yaş grubuna yönelik bir testtir.
Uygulanacak Kişi Sayısı: Bireysel bir test olup bir oturumda bir kişiye uygulanır.
Uygulama Şekli: Her alt testin sorularını yönergeye uygun bir şekilde çocuğa yöneltilir ve çocuktan bu soruları yanıtlaması istenir.
Uygulayıcıların Niteliği ve Eğitimi: Ölçme aracını uygulayanlar psikolojik danışma ve rehberlik, eğitimde psikolojik hizmetler ve psikoloji lisans mezunu olmanın yanında bu ölçme aracıyla ilgili resmi ve özel kuruluşlar ile meslek örgütleri tarafından verilen eğitim yaşantısına katılarak sertifikaya sahip olmaları gerekmektedir. 6-16 yaş arası bireylere uygulanan ve WISC-R zeka testi, bireysel olarak yaklaşık 60-70 dakikada uygulanır.

GOODENOUGH HARRİS ADAM ÇİZME TESTİ

7-9 yaş arasındaki çocuklara uygulanan test, çocuğun çizdiği resim üzerinden zeka gelişimini ölçmeyi amaçlamaktadır.

 

Gelişim Testleri

ANKARA GELİŞİM TARAMA ENVANTERİ – AGTE

0-6 yaş arasındaki çocukların gelişimi bu testte 4 farklı alanda incelenmektedir. Bu test sadece anne baba veya çocukla daha çok vakit geçiren veya ilgilenen kişi tarafından doldurulmalıdır. Çocuğun becerilerini değerlendirmeye yöneliktir.
Dört alt testte toplanmış 154 maddeden oluşmaktadır.
Dil-Bilişsel, İnce Motor, Kaba Motor, Sosyal Beceri – Öz bakım
0-6 yaş arası bebek ve çocukların gelişim ve becerileri anneden alınan bilgiler doğrultusunda değerlendirilmektedir. Gelişimsel gecikme ve düzensizlik gösterme açısından risk altında olduğu düşünülen bebek ve çocukların erken dönemde tanınmasına ve gerekli önlemlerin alınabilmesine olanak sağlar.

PEABODY RESİM KELİME EŞLEŞTİRME TESTİ
2-11 yaş arası çocukların alıcı dil yaşının tespit edilebildiği, konuşma bozukluğu ve sözel ifadeye ışık tutan, resim kelime eşleştirme testidir.

GESSELL
2- 6 yaş arası çocukların görsel motor ve algı gelişiminin değerlendirildiği bir gelişim testidir. Kolaydan zora doğru sıralanmış 7 şekilden oluşur. Şekiller her yaşın seviyesine göre düzenlenmiştir. Test sonucuna dayanarak çocuğun zeka düzeyi ve gelişim yaşı hesaplanır.

FROSTİG
Çocukların görsel algılarını değerlendirmeye yardımcı olan bir algı testidir. 5 yaş 6 ay ile 6 yaş 0 ay arsındaki çocuklara uygulanabilen, çocuğun ilkokula başlamaya hazır olup olmadığını ölçen, bir okul olgunluk testidir.

BENTON KOGNİTİF FONKSİYONLAR VE GÖRSEL HAFIZA TESTİ

8 yaş üzeri bireylere uygulanabilen, bireyin dikkat, algı ve bellek durumuna dair bilgi verebilen, dikkat eksikliğinin tespit edilebildiği bir dikkat ve algıtestidir.

AİLE ÇİZ TESTİ

Aile ilişki dinamiklerini ve çocuğun aile içinde kendini nasıl gördüğünü ve ailesini nasıl algıladığını değerlendiren bir testtir.