Varoluşun Geleceği...
(The Future of Existence...)

0212 247 49 47 0530 247 01 99 info@zionpsikiyatri.com Mim Kemal Öke Caddesi, No:9/5, Nişantaşı İSTANBUL

Oyun Terapisi

Oyun terapisi öncelikle çocuklara yönelik bir tedavi şeklidir. Bu terapide, Terapist, bir çocuğu mevcut olayı etkileyebilecek yaşam olaylarını keşfetmeye teşvik eder. çocuğun tercih ettiği şekilde ve bir tempoda, başta oyun yoluyla olmak üzere, aynı zamanda Dil aracılığıyla Oyun oynamak, bireylerin iletişim kurmasına yardımcı olabilir. Bastırılmış düşünceleri ve Duyguları, çözümlenmemiş travmayı çözümlemek ve kişisel gelişim deneyimlemek açısından da etkili  ve bir yöntemdir.  Oyun Terapisi eğitiminde Terapistin; oyun terapisinde beceriler, temel kavramlar ve uygulamalar, oyun odası ve özellikleri, terapistin özellikleri, oyun malzemeleri, oyun terapisinde seansların yapılandırılması ve aşamaları ve hangi alanlarda uygulayacakları bilgilerini edinmelerini sağlar.