Varoluşun Geleceği...
(The Future of Existence...)

0212 247 49 47 0530 247 01 99 info@zionpsikiyatri.com Mim Kemal Öke Caddesi, No:9/5, Nişantaşı İSTANBUL

EMDR Eğitimi

Ruhsal Travmalarda, Akut Travmalarda ve Travma Sonrası Stres Bozukluğunda Yaklaşım, Acil Müdahale ve Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) Temel Düzey Eğitimi

Eğitim Süresi: 4 Gün + 2 gün süpervizyon

Eğitimin Amacı: 4 gün sürecek olan temel eğitimde katılımcıların, akut ve kronik ruhsal travmaya maruz kalmış kişilere ve travma sonrası stres bozukluğu tanısı almış kişilerde müdahale yaklaşımlarının ve EMDR tekniklerinin doğru, eksiksiz ve etik kurallar çerçevesinde uygulanabilir şekilde eğitimlerini sağlamaktır. Eğitim sonrası vaka alımlarında her bir katılımcı için 2 defa olmak şartı ile süpervizyon eğitimi sağlanacaktır. Süpervizyon destekleri sonrasında da devam edecektir. Teorik ve pratik eğitime eksiksiz katılım sağlayan katılımcılar sertifika alabilmek için yapılacak olan sınava katılmaya hak kazanacaklardır

Eğitim Planı ve İçeriği:

1.gün:

-Katılımcıları tanıma, deneyim ve bilgi düzeyleri hakkında konuşma

-Ruhsal travmanın tanımlanması

-Travma sonrası stres bozukluğu tanımı

-Ruhsal travma tanısını doğru şekilde koyabilmek

-Travma sonrası stres bozukluğunun nörobiyolojisi

-Bilimsel kanıtlar ve nörogörüntülemeler eşliğinde akut travma ve travma sonrası stres bozukluğunun değerlendirilmesi

-Travma sonrası stres bozukluğunda ve akut travmalarda farmakolojik tedavi

-EMDR ye giriş -Gün sonu tartışması

2.gün:

-EMDR ile ilgili yapılmış olan bilimsel araştırmalara bakış

-EMDR nin tanımı ve tarihçesi

-EMDR nin kazandırdıkları

-EMDR nin etki mekanizmalarının nörobiyolojik araştırmalar ışığında değerlendirilmesi

-EMDR de kullanılan teknikler

-Standart EMDR travma protokolü

-Gün sonu tartışması

3.gün:

-Standart EMDR travma protokolü (devam)

-Alternatif iki yönlü uyarımlar ve etkilerinin karşılaştırılması

-EMDR uygulamaları esnasında karşılaşılabilen zorluklar ve baş etme yöntemleri

-EMDR de ileri düzey müdahale teknikleri

-Çocuklarda EMDR uygulamaları

-Gün sonu tartışması

4.gün:

– Travma sonrası stres bozukluğu dışı EMDR uygulamalarına bakış

-Vaka analizleri

-Vaka uygulamaları ve grup içi workshoplar

-Gün sonu tartışması -Süpervizyonlar için bilgilendirmeler

-Veda

5.gün (Süpervizyon günü)

-Katılımcıların yaptığı uygulama kayıtlarını dinlemek ve yorumlamak

-EMDR protokolünde karşılaştıkları problemlere çözüm önerileri hazırlamak

-Terapi planını yapılandırmak

6.gün (Süpervizyon günü)

-Yapılan uygulama kayıtlarını dinlemek ve yorumlamak

-EMDR protokolünde karşılaştıkları problemlere çözüm önerileri hazırlamak

-Terapi planını yapılandırmak

-Terapistin, terapinin sonraki basamakları için etkili çözümler bulabileceğini, yetkinliğini netleştirmek

Sınav: Eğitimlere eksiksiz katılım sağlayan ve süpervizyonlarını tamamlayan katılımcılar teorik ve pratik sınava tabi tutulacaklardır. Geçer not alan katılımcılar akademi ve dernek onaylı sertifika almaya hak kazanacaklardır.

Eğitim Sonrası Beklentiler ve Kazançlar: Teorik eğitimlerine eksiksiz katılım sağlayan, süpervizyonlarını ve sınavlarını başarıyla tamamlayan katılımcılar ruhsal travma mağdurlarına doğru ve etik müdahale yapabilme yetisi kazanacaklardır. Bu doğrultuda oluşturulabilecek bir travma ekibi, her türlü ruhsal travmaya maruz kalmış kişiler için potansiyel bir müdahale ekibi olarak hazır bulundurulabilecektir. Şiddet, savaş, terör ve doğal afet gibi günümüz dünyasının acımasız gerçekleri olan durumlarda dahi her daim müdahalede bulunabilecek yeti ve yetkiyi kazanacaklardır

Kimler eğitime katılabilir: Psikiyatristler, psikologlar, psikolojik danışmanlık ve rehberlik uzmanları, İlgili bölümlerin son sınıf öğrencileri (Gerekli evraklar eğitim ön kayıtları esnasında istenecektir).

Eğitim kontenjanı: 16 kişi

Eğitim yeri: Zi&oN Psikiyatri Akademisi

Eğitim Tarihleri: Eğitim tarihleri için lütfen Instagram ve Facebook sayfamızı takip ediniz.

Eğitim ücreti: Ücret bilgisi için lütfen iletişime geçiniz.

Detaylı bilgi için lütfen 0212 247 49 47 veya 0530 247 01 99 numaralı telefonları arayınız veya info@zionpsikiyatri.com adresine iletişim bilgilerinizi bırakınız. En kısa sürede sizinle iletişime geçilecektir.